Beställ e-boken mot förskottsbetalning

1. Skicka 70 kr som sedel eller frimärken till:
Gert Strand AB, Box 50221, 202 12 Malmö och bifoga Din e-postadress.
Eller sätt in 50 kr på postgiro 316-5511 och lämna Din epostadress på inbetalningskortet.
När vi fått betalningen så skickar vi ett ebrev med nedladdningslänk och lösenordet som låser upp Din fil.
Sedan kan Du läsa boken på skärmen eller skriva ut den på Din skrivare. Boken går endast att läsa i den dator där den installerats.

Boken finns till PC och är drygt en megabyte stor. Til Mac behövs programmet Soft Windows eller motsvarande.

Bokens 102 sidor innehåller många bilder, illustrationer och ritningar.

Observera att bokförlaget Exakt har copyright© på boken.

Beställ tryckt bok mot förskottsbetalning

Skicka 100 kr som sedel eller frimärken till:
Gert Strand AB, Box 50221, 202 12 Malmö och bifoga Din postaddres.

Eller sätt in 100 kr på bankgiro 316-5511 och lämna dessa uppgifter på inbetalningskortet.

När vi fått betalningen så skickar vi boken som brev.

copyright_hembryggning