Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Inledning 5
Naturlig hembränning 6
Utrustning för jäsning 7
Jäskärl 7
Jäslock, gummiplugg 8
Gummihätta, jäsrör 9
Hävert 10
Mätare 11
Oechslevikt, bruksanvisning 11
Mätglas till Oechslevikten 12
Alkoholmätare och mätglas 12
Termometer 13
Destillationsapparater 14
Kolonnfyllning 15
Värmekälla för destillationsapparaten 16-17
Termometer 18
Elektronisk temperaturkontroll 18
2 pålitliga lösningar 19
Lab-Master destillationsapparat 20
Kokkärlet 21
Material för destillationsapparaten 22
Anslutning för termometer 23
Kolonnen sedd underifrån 24
Fastsättning av platta för
kolonnfyllningen 24
Fastsättning av sil som håller
kvar kolonnfyllningen 25
Kylvattnets cirkulationsriktning 26
Snabbare destillation 27
Ingredienser 28
Vatten, socker 28
Jäst 29
Jästnärsalt 29
Turbojäst 30
Klarningsmedel 30
Aktivt kol 31-32
Aktivt kol är alltid aktivt 32
Hur mycket kol går åt 33
Akvariekol 33
Fällning i spriten 33
Essenser 34-35
Fördelar med essenser 36
Vilka essenser är bäst? 37
Vodkaförbättrare 37
Likörextrakt och Fill Up 38
Fill Up 38
Drinkmixer 39
Inköpsställen för essenser 40
Mäskjäsning 41
Mäsk 41-42
Hur mycket socker behövs? 43
Mäskjäsning med bakjäst 44-45
Mäskjäsning med Turbojäst 46-47
Enklaste sättet att gömma mäsken 48
Vanligaste sättet att dölja jäslukten 48

Destillation 49
Upprepad destillation 49
Fraktionerad destillation 50
Temperaturen 51
Hur många bottnar finns i en kolonn? 52
Tillvägagång vid destillation 53-55
Olycksrisker och annat viktigt 56
Implosion 56
Explosioner 57
Brandrisk, översvämmningar 58
Förgiftningar 59
Felsökning 60
Destillationen startar ej 60
Förorenad sprit ur apparaten 60
Spriten är inte vattenklar 60
Mäsken stötkokar 60
För svag sprit 61
För litet utbyte 61
Utspädning 62
Formler för beräkning av utspädning 62
Utspädningstabell 96%-ig sprit 63
Finkel 64
Finkelolja 64
Rening med aktivt kol 65-68
Tillvägagång 66
Kolfiltreringsanläggning 67
Finsmakarmetoden 68
Rening flera gånger genom samma kol 68
Reningen måste vara perfekt 68
Bra att veta 68
Blandning med essenser 69
Grundförutsättningar 69-70
Blandning med spritessenser 70
Blandning med liköressenser 71
Formel för beräkning av utspädning 71
Snabbmognad av sprit och likör 72-73
Alkoholstyrka på spritdrycker 74
Alkoholstyrka i likörer 75
Alkoholstyrka i aperitifs och bitters 76
Alkoholstyrka i punsch 76
Sockerhalten i svensk punsch 77
Sockerhalten i svenskt kryddat brännvin77
Sockerhalten i svenska likörer 78-79
Om snaps och kryddat brännvin 80
Danska sorter 80-81
Svenska sorter 82-84
Norska sorter 85
Formler för alkoholstyrka 86-87
Likörrecept 88
Med likörbas, 40 olika 88-99
Lagar 100
Tryckfrihet 100
Självklart 100
Straff 101
Extra förord för Sverige 102